Petrovietnam tổ chức Họp báo Quý II năm 2012

Thứ ba - 10/07/2012 03:14
Ngày 9/7, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, do đồng chí Phùng Đình Thực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn và đồng chí Lê Minh Hồng, Phó Tổng giám đốc - Người phát ngôn của Tập đoàn chủ trì để để cung cấp thông tin tới các cơ quan thông tin đại chúng về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Dưới đây là nội dung toàn văn báo cáo:
Petrovietnam tổ chức Họp báo Quý II năm 2012

BÁO CÁO - HỌP BÁO

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm

và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2012, ngay từ cuối năm 2011, Tập đoàn đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tổ chức giao kế hoạch năm 2012 cho các đơn vị thành viên; ban hành Chương trình hành động số 809/CTr- DKVN ngày 04/02/2012 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 (Nghị quyết 01); ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012; tổ chức Hội nghị giao ước đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết 01/NQ- CP của Chính phủ; chỉ đạo các đơn vị chủ động thực hiện các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị để đảm bảo sản xuất, tiến độ đầu tư các dự án và chuẩn bị để cung ứng đủ và kịp thời các sản phẩm chủ yếu cho thị trường. Kết quả đạt được của Tập đoàn trong 6tháng đầu năm như sau:

 

I.   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012

 

1.     Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

 

-    Ký 01 hợp đồng dầu khí mới ở trong nước (hợp đồng PSC lô 127 với nhà thầu Mitra Energy (Malaysia) vào ngày 17/5/2012), 01 hợp đồng mua tài sản lô 67- Peru, 01 hợp đồng nghiên cứu chung trình trầm tích Paleozoic- Uzebekistan.

 

-    Gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 26-30 triệu tấn thu hồi, bằng 74,3% kế hoạch năm.

 

-    Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 13,0 triệu tấn, bằng 106,1% kế hoạch 6 tháng và 52,4% kế hoạch năm, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó: Sản lượng khai thác dầu thô đạt 8,13 triệu tấn, bằng 105,2% kế hoạch 6 tháng và 51,4% kế hoạch năm, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2011; Sản lượng khai thác khí đạt 4,87 tỷ m3, bằng 107,6% kế hoạch 6 tháng và 54,1% kế hoạch năm, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2011.

 

-    Cung cấp cho các hộ tiêu thụ trong nước 4,73 tỷ m3 khí khô, bằng 105,5% kế hoạch 6 tháng và 54,3% kế hoạch năm 2012, tăng 3,0% so với cùng kỳ năm 2011.

 

-    Sản xuất điện đạt 7,74 tỷ kWh, bằng 97% kế hoạch 6 tháng và 56% kế hoạch năm, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2011.

 

-    Sản xuất đạm đạt 673,3 nghìn tấn bằng 110,0% kế hoạch 6 tháng và 55,6% kế hoạch năm, trong đó: từ Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt 427,5 nghìn tấn; từ Nhà máy Đạm Cà Mau đạt 245,8 nghìn tấn.

 

-    Sản phẩm sản xuất từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 6 tháng đạt 2,63 triệu tấn, bằng 44% kế hoạch năm. Từ ngày 17/05/2012 Nhà máy Lọc dầu Dung Quất dừng hoạt động để khắc phục các điểm tồn đọng kỹ thuật theo thỏa thuận IA trước khi nghiệm thụ cuối cùng (FA).

 

-    Doanh thu dịch vụ dầu khí 6 tháng đạt 109 nghìn tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch 6 tháng (102 nghìn tỷ đồng), 45,4% kế hoạch cả năm và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2011, chiếm 28,6% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

 

2.   Thực hiện các chỉ tiêu tài chính

 

2.1.   Chỉ tiêu tài chính toàn Tập đoàn

 

-    Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 380,6 nghìn tỷ đồng, bằng 121,5% kế hoạch 6 tháng và 57,6% kế hoạch năm, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó: doanh thu bán dầu 6 tháng đạt 7,45 tỷ USD, bằng 161% kế hoạch 6 tháng và bằng 75% kế hoạch năm, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2011[1].

 

-    Nộp NSNN đạt 81,2 nghìn tỷ đồng, bằng 129,1% kế hoạch 6 tháng và 60,2% kế hoạch năm, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2011.

 

 

 

-  Tổng doanh thu 6 tháng đạt 203 nghìn tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch 6 tháng và 52% kế hoạch năm, tăng 20% (cùng kỳ năm 2011 đạt 169,12 nghìn tỷ đồng).

 

-  Tổng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 30,1 nghìn tỷ đồng, bằng 112,5% kế hoạch 6 tháng và 51% kế hoạch năm, tăng 10% (cùng kỳ năm 2011 đạt 27,32 nghìn tỷ đồng).

 

3.   Công tác đầu tư xây dựng

 

Giá trị thực hiện đầu tư 6 tháng đạt 40 nghìn tỷ đồng; giá trị giải ngân đạt 39 nghìn tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm Tập đoàn đã: hoàn thành đầu tư và tổ chức bàn giao để đưa vào vận hành giàn khoan 90 nước (ngày 30/3/2012), hạ thuỷ chân đế giàn Gấu Trắng (ngày 20/4/2012), hoàn thành lắp đặt giàn khai thác Hải Thạch (cuối tháng 6/2012), hạ thủy giàn khai thác Sư Tử Trắng (ngày 14/5/2012), hạ thủy khối thượng tầng giàn H4 mỏ Tê Giác Trắng(ngày 16/5/2012), khánh thành Nhà máy Thuỷ điện Nậm Cắt (ngày 10/5/2012), đưa Nhà máy Đạm Cà Mau vào vận hành thương mại (từ ngày 24/4/2012), khởi công chân đế Dự án Thăng Long – Đông Đô (ngày 22/6/2012), hạ thủy chân đế giàn Công nghệ Trung tâm dự án Biển Đông 1 (ngày 27/6/2012)…

 

4.  Công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp

 

Tập đoàn đã hoàn chỉnh đề án tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2012- 2015 trình Thủ tướng Chính phủ ngày 28/3/2012 theo đúng tiến độ yêu cầu tại Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Tập đoàn đang tiếp thu ý kiến của các Bộ liên quan để Chính phủ phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện.

 

5.   Hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo được triển khai tích cực công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội 6 tháng đạt trên 370 tỷ đồng, so với kế hoạch cả năm (600 tỷ đồng).

 

6.    Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc trong toàn Tập đoàn; tất cả các đơn vị thành viên đã triển khai Chương trình hành động thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, ước thực hiện 6 tháng đầu năm toàn Tập đoàn đã tiết giảm khoảng 1860 tỷ đồng so với cam kết cả năm là 3.715 tỷ đồng.

 

7.   Công tác bảo vệ chủ quyền và biên giới Quốc gia

 

        Tập đoàn tiếp tục phối hợp hiệu quả với các Bộ/ngành liên quan trong việc triển khai các dự án tìm kiếm thăm dò ở những vùng nước sâu, xa bờ để thúc đẩy tiến độ các dự án và khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển. Tuy nhiên, trong thời gian qua tình hình Biển Đông tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, trước vụ việc Tổng công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) thông báo công khai chào thầu quốc tế tại 09 lô dầu khí ngày 23/6/2012. Tập đoàn đã tổ chức họp báo ngày 27/6/2012 và khẳng định: “việc CNOOC đã thông báo Chào thầu quốc tế tại 09 lô dầu khí là việc làm sai trái, không có giá trị, trái với Công ước Liên hợp quốc 1982 về Luật Biển và không phù hợp với thông lệ dầu khí quốc tế. Đề nghị các công ty dầu khí quốc tế không tham gia dự thầu 09 lô dầu khí mà CNOOC gọi thầu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam”. 

 

II.   Đánh giáchung

 

Trong 6 tháng đầu năm Tập đoàn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ranổi bật là:

 

1.   Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đề ra và có mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2011. Cácchỉ tiêu về tài chính (doanh thu, nộp Ngân sách Nhà nước, thu ngoại tệ) đạt cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2011, nguyên nhân là do: Tập đoàn thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản lượng sản xuất (ngoại trừ chỉ tiêu điện); giá dầu thô trung bình 6 thángtăng 7% so với cùng kỳ năm 2011(123USD thùng/115USD/thùng)và doanh thu từ hoạt động của các đơn vị dịch vụ dầu khí tăng 15% so với cùng kỳ năm 2011.

 

2.   Công tác dịch vụ dầu khí tiếp tục phát triển mạnh; việc triển khai chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện nghiêm túc trong toàn Tập đoàn.

 

3.   Công tác triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

 

4.    Về cơ bản, các đơn vị thành viên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra và đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, một số hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn còn gặp khó khăn, đó là:

 

-    Việc huy động tối ưu công suất các nhà máy điện còn gặp khó khăn do nhu cầu huy động 6 tháng đầu năm của lưới điện quốc gia hạn chế.

 

-    Kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do cơ chế giá kinh doanh xăng dầu thời gian qua không ổn định.

 

-Việc tiêu thụ các sản phẩm mới (xơ sợi tổng hợp, Ethanol) gặp nhiều khó khăn do thị trường trong nước nhu cầu thấp, các chính sách hiện tại chưa đủ bắt buộc xã hội sử dụng nhiên liêu thân thiện với môi trường.

 

III.   Các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012,ước thực hiện cả năm 2012

 

             Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm như trên và tình hình thực tế hiện nay, dự báo giá dầu trung bình 6 tháng cuối năm dao động ở mức 90-100USD/thùng và giá dầu trung bình cả năm 2012 dự báo đạt 100-110 USD/thùng; các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu 6 tháng cuối năm, ước thực hiện cả năm 2012 của Tập đoàn như sau:

 

Chỉ tiêu

Đơn vị
tính

Kế hoạch
2012

KH 6 tháng cuối năm 2012

Ước TH

cả năm 2012

TH

Tỷ lệ TH so với KH (%)

I - CHỈ TIÊU SẢN XUẤT

 

 

 

 

Gia tăng trữ lượng

Triệu tấn

30- 35

-

30-35

100,0

Khai thác Dầu khí

Tr.tấn
 quy đổi

24,81

12,56

24,91

100,4

Dầu thô

Triệu tấn

15,81

8,08

15,86

100,3

Khí

Tỷ m3

9,0

4,48

9,05

100,6

Sản xuất Urea

Ng. tấn

1210

589,3

1410

116,5

Sản xuất Điện

Tỷ Kwh

13,85-16,85

5,87

13,85-16,85

100,0

Sản xuất Xăng dầu

Tr. tấn

5,95

3,44

6,0

100,8

II – CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

 

 

 

1- Chỉ tiêu tài chính toàn Tập đoàn

 

 

 

Doanh thu

1000 tỷ đồng

660,3

347,1

752,0

114,0

Nộp NSNN

1000 tỷ đồng

134,8

72,0

160

118,7

2- Chỉ tiêu tài chính hợp nhất

 

 

 

Doanh thu

1000 tỷ đồng

392,3

209,8

412,2

105,0

Lợi nhuận trước thuế

1000 tỷ đồng

59,2

32,4

61,4

104,0

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu

%

20,0

20,4

20,4

102,0

 

IV.    Các giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012

           

Trong những tháng còn lại của năm 2012, Tập đoàn tiếp tục tập trung chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra thực hiện các giải pháp trong Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Kết luận số 10 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá XI và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012, trong đó, tập trung:

 

1.    Phối hợp chặt chẽ với các Bộ/ngành liên quan để hoàn thiện đề án tái cấu trúc tổng thể Tập đoàn giai đoạn 2012- 2015 để Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc Tập đoàn ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

2.    Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí trên biển Đông; làm việc với các nhà thầu dầu khí thực hiện các giải pháp:

 

-   Đảm bảo hoàn thành kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các hoạt động phấn đấu hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng cả năm 2012.

 

-   Kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển các mỏ/công trình đưa vào khai thác, trong đó đưa 07 mỏ/công trình dầu khí mới vào khai thác (05 mỏ/công trình ở trong nước và 02 mỏ ở nước ngoài.

 

-   Đảm bảo sản lượng khai thác dầu khí 6 tháng cuối năm 2012 theo đúng kế hoạch đề ra.

 

3.    Kiểm soát, vận hành an toàn các hệ thống vận chuyển khí, các Nhà máy Điện, các nhà máy đạm, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bảo đảm theo đúng kế hoạch đề ra.

 

4.    Chỉ đạo các đơn vị chủ động thực hiện các giải pháp, khắc phục những khó khăn, đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2012; xây dựng và trình Tập đoàn kế hoạch năm 2013 các đơn vị trong đầu tháng 7/2012.

 

5.    Tổ chức rà soát tổng thể các dự án đầu tư để đánh giá thực trạng và có giải pháp đầu tư trong giai đoạn tiếp theo; thu xếp đủ vốn và tổ chức thực hiện đúng tiến độ các dự án trọng điểm, phấn đấu:

 

-   Ký 3-5 hợp đồng dầu khí mới  (trong đó: ở trong nước 2-4 hợp đồng, ở nước ngoài 01 hợp đồng.

 

-   Ký kết và khởi công hợp đồng EPC dự án Liên hợp Lọc Hoá dầu Nghi Sơn vào quý III/2012.

 

-   Khởi công đóng mới giàn Tam Đảo 05 của VSP trong quý III/2012....

 

6.    Đôn đốc các đơn vị thực hiện đẩy mạnh tiết kiệm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm theo Nghị quyết số 1751/NQ- DKVN ngày 06/3/2012 của Tập đoàn.

 

7.    Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính trị.

 

8.     Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

 

9.     Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

 [1]Giá dầu giá dầu trung bình tháng 6/2012 là 103USD/thùng, giá dầu trung bình 6 tháng đầu năm 2012 là 123USD/thùng tăng 8USD/thùng (tăng 7%) so với giá dầu trung bình 6 tháng 2011 (115 USD/thùng).

                                                                                                                                                                        

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIÁ BÁN LẺ GAS THÁNG 01/2022
Khu vực
Bình 12kg
Bình 45kg
417.400
1.565.250
417.400
1.565.250
418.400
1.569.000
418.400
1.569.000
420.400
1.576.500
420.400
1.576.500
420.400
1.576.500
421.400
1.580.250
421.400
1.580.250
421.400
1.580.250
421.400
1.580.250
425.400
1.580.250
425.400
1.595.250
425.400
1.595.250
425.400
1.595.250
443.400
1.662.750
443.400
1.662.750
427.000
1.601.000
400.000
1.501.000
393.000
1.475.000
393.000
1.475.000
393.000
1.475.000
398.000
1.494.000
393.000
1.475.000
398.000
1.494.000
416.000
1.560.000
406.000
1.521.000
386.000
1.446.000
418.000
1.567.000
403.000
1.510.000
408.000
1.529.000
413.000
1.547.000
413.000
1.547.000
441.500
1.655.625
445.900
1.672.140
445.900
1.672.140
423.500
1.588.125
445.900
1.672.140
423.500
1.588.125
441.500
1.655.625
423.500
1.588.125
440.000
1.650.000
441.500
1.655.625
441.500
1.655.625
441.500
1.655.625
441.500
1.655.625
441.500
1.655.625
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay9,267
  • Tháng hiện tại402,257
  • Tổng lượt truy cập6,773,607
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây