Petrovietnam tổ chức Họp báo Quý III năm 2012

Thứ tư - 17/10/2012 04:34
Ngày 8/10, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức cuộc họp báo trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Phùng Đình Thực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn và đồng chí Lê Minh Hồng, Phó Tổng giám đốc - Người phát ngôn của Tập đoàn chủ trì để để cung cấp thông tin tới các cơ quan thông tin đại chúng về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2012 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Dưới đây là nội dung toàn văn báo cáo:
Petrovietnam tổ chức Họp báo Quý III năm 2012

Đ/c Phùng Đình Thực, Chủ tịch HĐTV PVN (đứng) và đ/c Lê Minh Hồng, Phó Tổng giám đốc PVN chủ trì buổi họp báo.

BÁO CÁO - HỌP BÁO


Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm

và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2012

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2012, ngay từ cuối năm 2011, Tập đoàn đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp: ban hành Chương trình hành động số 809/CTr- DKVN ngày 04/02/2012 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 (Nghị quyết 01); ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012; tổ chức Hội nghị giao ước đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết 01/NQ- CP của Chính phủ; chỉ đạo các đơn vị chủ động thực hiện các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị để đảm bảo sản xuất, tiến độ đầu tư các dự án và chuẩn bị để cung ứng đủ và kịp thời các sản phẩm chủ yếu cho thị trường. Kết quả đạt được của Tập đoàn trong 9 tháng đầu năm như sau:

 I.   Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012
 1.   Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

-      Ký 03 hợp đồng dầu khí mới (ở trong nước 02 hợp đồng và ở nước ngoài 01 hợp đồng).

-      Gia tăng trữ lượng dầu khí 9 tháng đạt khoảng 35 triệu tấn thu hồi quy dầu, bằng 100% kế hoạch năm.

-      Có 02 phát hiện dầu khí mới là Kình Ngư Trắng và Thỏ Trắng. Đưa 05 mỏ/công trình mới vào khai thác[1].

-      Tổng sản lượng khai thác quy dầu 9 tháng đạt 19,33 triệu tấn quy dầu, bằng 106,3% kế hoạch 9 tháng và 78% kế hoạch năm, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó: khai thác dầu đạt 12,40 triệu tấn, bằng 107% kế hoạch 9 tháng và 78,4% kế hoạch năm, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2011; Khai thác khí đạt 6,93 tỷ m3, bằng 105,4% kế hoạch 9 tháng và 77% kế hoạch năm, tăng 6,0% so với cùng kỳ năm 2011.

-       Cung cấp khí khô cho các hộ tiêu thụ trong nước đạt 6,89 tỷ m3 khí khô, bằng 106% kế hoạch 9 tháng và 79% kế hoạch năm 2012, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2011.

-       Sản xuất điện đạt 11,0 tỷ kWh, bằng 107% kế hoạch 9 tháng và 79,5% kế hoạch năm, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2011. .

-      Sản xuất đạm đạt trên 1 triệu tấn, bằng 104,6% kế hoạch 9 tháng và 84,0% kế hoạch năm, trong đó: từ Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt 636,2 nghìn tấn; từ Nhà máy Đạm Cà Mau đạt 377,7 nghìn tấn.

-      Sản phẩm sản xuất từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 9 tháng đạt 3,89 triệu tấn, bằng 65% kế hoạch năm.

 2.   Thực hiện các chỉ tiêu tài chính

 2.1.  Chỉ tiêu tài chính toàn Tập đoàn


-       Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 563 nghìn tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch 9 tháng và 85,3% kế hoạch năm, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó: Doanh thu bán dầu 9 tháng đạt 11,02 tỷ USD, bằng 160% kế hoạch 9 tháng và bằng 111% kế hoạch năm, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2011[2]; Doanh thu dịch vụ dầu khí 9 tháng đạt 164,2 nghìn tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch 9 tháng, 68,4% kế hoạch cả năm và tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2011, chiếm 29% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

-      Nộp NSNN đạt 120,1 nghìn tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch 9 tháng và 89% kế hoạch năm, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2011.
 
2.2.  Chỉ tiêu tài chính hợp nhất

-      Tổng doanh thu 9 tháng đạt 290 nghìn tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch 9 tháng và 74% kế hoạch năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2011 (cùng kỳ năm 2011 đạt 257,1 nghìn tỷ đồng).

-      Tổng lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 43,5 nghìn tỷ đồng, bằng 112% kế hoạch 9 tháng và 74% kế hoạch năm, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2011 (cùng kỳ năm 2011 đạt 40,3 nghìn tỷ đồng).

 3.     Công tác đầu tư xây dựng

-      Giá trị thực hiện đầu tư 9 tháng đạt trên 62 nghìn tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch 9 tháng và 60% kế hoạch năm; giá trị giải ngân đạt 60 nghìn tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch 9 tháng và bằng 64% kế hoạch năm 2012. Trong 9 tháng đầu năm Tập đoàn đã: hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác 05 mỏ/công trình, hoàn thành đầu tư và tổ chức bàn giao để đưa vào vận hành giàn khoan 90 nước (ngày 30/3), hoàn thành lắp đặt giàn khai thác Hải Thạch (cuối tháng 6/2012), hạ thủy giàn khai thác Sư Tử Trắng (ngày 14/5), hạ thủy khối thượng tầng giàn H4 mỏ Tê Giác Trắng (ngày 16/5), khánh thành Nhà máy Thuỷ điện Nậm Cắt (ngày 10/5), đưa Nhà máy Đạm Cà Mau vào vận hành thương mại (từ ngày 24/4), khởi công chân đế Dự án Thăng Long - Đông Đô (ngày 22/6), hạ thủy chân đế giàn Công nghệ Trung tâm dự án Biển Đông 1 (ngày 27/6), hạ thủy thành công khối thượng tầng giàn xử lý trung tâm mỏ Hải Thạch (ngày 09/9)…

 4.     Công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp

-        Chính phủ đã họp xem xét đề án tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2012- 2015 vào ngày 16/8/2012. Thực hiện Thông báo kết luận số 309/TB- VPCP ngày 28/8/2012 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp nêu trên, Tập đoàn đã hoàn chỉnh đề án tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2012- 2015 trình Bộ Công Thương thẩm định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời đang hướng dẫn các đơn vị thành viên hoàn chỉnh đề án tái cấu trúc giai đoạn 2012- 2015 trình Tập đoàn xem xét phê duyệt.

5.   Hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo được triển khai tích cực công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội 9 tháng đạt 426  tỷ đồng, so với kế hoạch cả năm (600 tỷ đồng).
 
6.   Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc trong toàn Tập đoàn; tất cả các đơn vị thành viên đã triển khai Chương trình hành động thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, ước thực hiện 9 tháng đầu năm toàn Tập đoàn đã tiết giảm khoảng 2.280 tỷ đồng so với cam kết cả năm là 3.715 tỷ đồng.

7.   Công tác bảo vệ chủ quyền và biên giới Quốc gia

        Tập đoàn tiếp tục phối hợp hiệu quả với các Bộ/ngành liên quan trong việc triển khai các dự án tìm kiếm thăm dò ở những vùng nước sâu, xa bờ để thúc đẩy tiến độ các dự án và khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển. Tiếp tục theo dõi các thông tin từ Trung Quốc và quốc tế về việc Trung Quốc mời thầu các lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, đồng thời thường xuyên cập nhật báo cáo hàng ngày gửi các Bộ/ngành tình hình hoạt động tìm kiếm thăm dò tại các khu vực nhạy cảm.

II.   Đánh giá chung
 
Trong 9 tháng đầu năm Tập đoàn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra nổi bật là:

1.     Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đề ra và có mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2011. Các chỉ tiêu về tài chính (doanh thu, nộp Ngân sách Nhà nước, thu ngoại tệ) đạt cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2011, nguyên nhân là do: Tập đoàn thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản lượng sản xuất (ngoại trừ chỉ tiêu sản xuất xăng dầucủa Nhà máy LD Dung Quất); giá dầu thô trung bình 9 tháng tăng 3% so với cùng kỳ năm 2011 (119,5USD thùng/116 USD/thùng) và doanh thu từ hoạt động của các đơn vị dịch vụ dầu khí tăng 16% so với cùng kỳ năm 2011.

2.     Công tác dịch vụ dầu khí tiếp tục phát triển mạnh; việc triển khai chủ trương "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện nghiêm túc trong toàn Tập đoàn.

3.     Công tác triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

 
III.   Các chỉ tiêu kế hoạch 3 tháng cuối năm 2012, ước thực hiện cả năm 2012

       Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu trong 9 tháng đầu năm như trên và tình hình thực tế hiện nay, dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu quý IV và ước thực hiện cả năm 2012 của Tập đoàn như sau:

IV.   Các giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2012
 
1.    Tiếp tục tập trung chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra thực hiện các giải pháp trong Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Kết luận số 10 Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khoá XI và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012.
 
2.    Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt đề án tái cấu trúc tổng thể Tập đoàn giai đoạn 2012 – 2015. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thành viên hoàn chỉnh đề án tái cấu trúc giai đoạn 2012- 2015 trình Tập đoàn xem xét phê duyệt.

 3.   Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí trên biển Đông; thường xuyên làm việc với các nhà thầu dầu khí thực hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch tìm kiếm thăm dò dầu khí. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ phát triển các mỏ đưa vào khai thác trong thời gian còn lại của năm 2012; đảm bảo sản lượng khai thác dầu khí năm 2012 theo đúng kế hoạch đề ra.

4.   Kiểm soát, vận hành an toàn các hệ thống vận chuyển khí, các Nhà máy Điện, các Nhà máy đạm và Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

5.   Chỉ đạo các đơn vị chủ động thực hiện các giải pháp, khắc phục những khó khăn, đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2012; tổ chức phê duyệt/chấp thuận kế hoạch năm 2013 của các đơn vị trong tháng 10, tháng 11/2012.
 
6.   Tổ chức rà soát tổng thể chiến lược, kế hoạch 5 năm 2011- 2015 của các đơn vị để đánh giá thực trạng và có giải pháp thực hiện trong giai đoạn tiếp theo; thu xếp đủ vốn và thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, đưa mỏ Lan Đỏ, mỏ Nagumanov vào khai thác, đưa vào vận hành thương mại dự án Xơ sợi Đình Vũ, Nhiên liệu sinh học Dung Quất.

7.    Đôn đốc các đơn vịtiếp tụcthực hiện đẩy mạnh tiết kiệm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm theo Nghị quyết số 1751/NQ- DKVN ngày 06/3/2012 của Tập đoàn.

8.   Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác an sinh xã hội theo đúng cam kết từ đầu năm.

9.   Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

[1] Đưa 05 mỏ/công trình mới vào khai thác gồm: mỏ Sư Tử Trắng (ngày 16/9), giàn H4 mỏ Tê Giác Trắng (ngày 06/7), mỏ Gấu Trắng (ngày 25/8), mỏ Tây Khosedaiu khu vực Nhennhexki- Liên bang Nga (ngày 29/7), tổ chức đón thùng dầu đầu tiên từ mỏ Junin 2- Venezuela (ngày 27/9).
 
[2] Giá dầu giá dầu trung bình tháng 9/2012 là 116USD/thùng, giá dầu trung bình 9 tháng đầu năm 2012 là 119,5USD/thùng tăng 3,5USD/thùng (tăng 3%) so với giá dầu trung bình 9 tháng 2011 (116 USD/thùng).    

                                                                                          

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIÁ BÁN LẺ GAS THÁNG 01/2022
Khu vực
Bình 12kg
Bình 45kg
417.400
1.565.250
417.400
1.565.250
418.400
1.569.000
418.400
1.569.000
420.400
1.576.500
420.400
1.576.500
420.400
1.576.500
421.400
1.580.250
421.400
1.580.250
421.400
1.580.250
421.400
1.580.250
425.400
1.580.250
425.400
1.595.250
425.400
1.595.250
425.400
1.595.250
443.400
1.662.750
443.400
1.662.750
427.000
1.601.000
400.000
1.501.000
393.000
1.475.000
393.000
1.475.000
393.000
1.475.000
398.000
1.494.000
393.000
1.475.000
398.000
1.494.000
416.000
1.560.000
406.000
1.521.000
386.000
1.446.000
418.000
1.567.000
403.000
1.510.000
408.000
1.529.000
413.000
1.547.000
413.000
1.547.000
441.500
1.655.625
445.900
1.672.140
445.900
1.672.140
423.500
1.588.125
445.900
1.672.140
423.500
1.588.125
441.500
1.655.625
423.500
1.588.125
440.000
1.650.000
441.500
1.655.625
441.500
1.655.625
441.500
1.655.625
441.500
1.655.625
441.500
1.655.625
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay9,009
  • Tháng hiện tại401,999
  • Tổng lượt truy cập6,773,349
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây