Petrovietnam họp báo công bố kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2013

Thứ ba - 09/04/2013 00:11
Ngày 05/4, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức cuộc họp báo trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Phùng Đình Thực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn chủ trì để cung cấp thông tin tới các cơ quan thông tấn, báo chí về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2013 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Dưới đây là nội dung toàn văn báo cáo:
Petrovietnam họp báo công bố kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2013

 

 

BÁO CÁO - HỌP BÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch quý I/2013,

và các nhiệm vụ trọng tâm quý II/2013

 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2013, ngay từ tháng 11-12/2012,Tập đoàn đãtổ chứcgiao kế hoạch năm 2013 cho từng đơn vị thành viên; ban hành Chương trình hành động số 1096/CTr- DKVN ngày 08/02/2013 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Chỉ đạo các đơn vịxây dựng chương trình hành động, chủ động triển khai các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh và tiến độ đầu tư các dự án phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị; có kế hoạch và tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Tỵcho CBCNV trong toàn ngành đầm ấm, tiết kiệm và an toàn; chỉ thị các đơn vị/các công trình đầu tư tăng cường công tác bảo vệ an ninh, an toàn trong mùa khô 2013 và đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong quý I/2013như sau:

 

I.  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2013

       Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong quý I năm 2013 và có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2012, trong đó:

 

1.  Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất

-   Gia tăng trữ lượng dầu khí bằng 28,6% kế hoạch năm.

-   Ký 01 thỏa thuận và 02 hợp đồng dầu khí mới.

-   Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 106,1% kế hoạch quí I và 27,0% kế hoạch năm, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2012.

-   Sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia đạt 4,45 tỷ kWh, bằng 137,4% kế hoạch quí I và 32,2% kế hoạch năm, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2012.

-   Sản xuất đạm đạt 428,7 nghìn tấn, bằng 105,0% kế hoạch quí I và 28,2% kế hoạch năm, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2012(trong đó: từ Nhà máy Đạm Phú Mỹ sản xuất 219,3 nghìn tấn, từ Nhà máy Đạm Cà Mau đạt 209,4 nghìn tấn).

-   Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 1,66 triệu tấn, bằng 123,6% kế hoạch quí I và 31% kế hoạch năm, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2012 (trong đó: từ Nhà máy Condensate Phú Mỹ đạt 149,7 nghìn tấn, từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt 1,51 triệu tấn).

 

2.  Thực hiện các chỉ tiêu tài chính

2.1. Chỉ tiêu tài chính toàn Tập đoàn

 

-   Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn đạt 178,7 nghìn tỷ đồng, bằng 117,4% kế hoạch quý I và 27,6% kế hoạch năm, tăng 3,0% so với cùng kỳ năm 2012[1].

-   Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 43 nghìn tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch quý I và 29% kế hoạch năm, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2012.

 

2.2.  Chỉ tiêu tài chính hợp nhất Tập đoàn

 

-   Tổng doanh thu ước đạt 82,4 nghìn tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch quý I và 23% kế hoạch năm, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2012.

-   Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 13,3 nghìn tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch quý I và 27% kế hoạch năm, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2012.

 

3.  Công tác đầu tư xây dựng

-    Giá trị thực hiện đầu tư quý I đạt 10,7 nghìn tỷ đồng; giá trị giải ngân đạt 10,6 nghìn tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch. Trong đó, Tập đoàn đã: ký hợp đồng EPC dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn (ngày 27/01); khởi công dự án Hệ thống thu gom khí & phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình, lô 102&106 giai đoạn 1 (ngày 11/01); khởi công công trình giàn đầu giếng mỏ Diamond (ngày 15/3); hạ thủy thành công chân đế giàn Thỏ Trắng (ngày 07/3); hạ thủy thành công chân đế Thăng Long (ngày 22/3); hoàn thành phát điện lên lưới điện quốc gia cả 2 tổ máy dự án Nhà máy Thủy điện Hủa Na (tổ máy số 1 - ngày 01/02 và tổ máy số 2- ngày 27/3), đóng điện ngược (ngày 09/01) và thử áp lò hơi Tổ máy số 1 thành công dự án nhiệt điện Vũng Áng 1 (ngày 20/02); khánh thành kho lạnh chứa LPG (ngày 20/3); khánh thành phân hiệu tại Nghệ An của Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (ngày 26/01)....

 

4.   Công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp

-    Thực hiện Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 05/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012-2015 (gọi tắt Quyết định 46), Tập đoàn đã và đang triển khai theo đúng Quyết định 46 đã được phê duyệt, kết quả quý I/2013 Tập đoàn đã giải thể Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam-Công ty Nhập khẩu và Phân phối than Dầu khí để chức năng này cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật; hoàn thành chuyển 02 Hợp đồng dầu khí do PVEP quản lý về Tập đoàn trực tiếp quản lý; ban hành Nghị quyết số 1524/NQ-DKVN ngày 6/3/2013 về việc chuyển nhượng phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PETEC cho PVOil nắm giữ để thực hiện thu gọn đầu mối kinh doanh xăng dầu và xây dựng phương án tái cấu trúc lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; hoàn thành xây dựng Dự thảo Điều lệ Công ty mẹ-Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trình Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, Tập đoàn đang tiếp tục xem xét phương án tái cấu trúc của các đơn vị thành viên và dự kiến trong quý II sẽ hoàn thành phê duyệt phương án tái cấu trúc cho các đơn vị để các đơn vị có định hướng rõ ràng phát triển.

 

5.  Hoạt động khoa học công nghệ và đào tạo được triển khai tích cực công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội quý I đạt trên 51 tỷ đồng.

 

6.  Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc trong toàn Tập đoàn; tất cả các đơn vị thành viên đã triển khai Chương trình hành động thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, kết quả trong quý I/2013, toàn Tập đoàn đã tiết giảm 355 tỷ đồng, bằng 157% kế hoạch quý I.

 

7.  Công tác bảo vệ chủ quyền Quốc gia:Tập đoàn tiếp tục phối hợp hiệu quả với các Bộ/ngành liên quan trong việc triển khai các dự án tìm kiếm thăm dò và khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển.

 

II.  Đánh giá chung

 

 

Trong quý I/2013, về cơ bản tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh tốt; các đơn vị thành viên đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ yêu cầu tại Quyết định 46 của Thủ tướng Chính phủ. Tính chung toàn Tập đoàn đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch chủ yếu đề ra và có mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2012.

 

III.  Các chỉ tiêu chủ yếu quý II năm 2013

 

Trên cơ sở thực hiện kế hoạch quý I và các chỉ tiêu kế hoạch 2013, trong quý II/2013 Tập đoàn phấn đấu tổ chức thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu như sau:

 

TT

Danh mục

Đơn vị

tính

Kế hoạch

quý II/2013

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2013

Ước TH

6 tháng

Ước TH 6 tháng so với KH 6 tháng

I

Chỉ tiêu sản xuất

 

 

 

 

1

Khai thác dầu khí

Tr.tấn quy đổi

6,43

13,22

103,0%

 

Dầu thô

Triệu tấn

4,03

8,21

101,0%

 

Khí

Tỷ m3

2,40

5,01

107,0%

2

Sản xuất kinh doanh khác 

 

 

 

 

Ure

Nghìn tấn

413,2

842,0

102,0%

 

Điện

Tỷ Kwh

3,72

8,18

117,0%

 

Xăng dầu các loại

Triệu tấn

1 345,1

3 008,0

112,0%

II

Chỉ tiêu tài chính

 

 

 

 

1

Tính chung toàn Tập đoàn

 

 

 

1.1

Doanh thu toàn Tập đoàn

1000 tỷ đồng

158,3

338,0

110,0%

1.2

Nộp ngân sách toàn Tập đoàn

1000 tỷ đồng

33,30

76,3

112,0%

2

Tính theo hợp nhất

 

 

 

 

2.1

Doanh thu

1000 tỷ đồng

82,0

168,6

111,0%

2.2

Lợi nhuận trước thuế

1000 tỷ đồng

11,0

25,5

112,0%

 

IV.  Các giải pháp trọng tâm quý II năm 2013

 

1.   Chỉ đạo, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra các đơn vị thành viên tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 01/NQ- CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

 

2.   Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012- 2015. Hoàn thành phê duyệt Phương án tái cấu trúc giai đoạn 2012-2015 của các đơn vị trong quý II/2013 và đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng đề án được duyệt.

 

3.   Chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Tập đoàn ở các đơn vị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 trong tháng 4/2013.

 

4.   Hoàn thành rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ và tổ chức phê duyệt kế hoạch 5 năm và Chiến lược phát triển của các đơn vị thành viên phù hợp với phương án Tái cấu trúc Tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

5.   Triển khai thực hiện đúng tiến độ và thu xếp vốn cho các dự án đầu tư của Tập đoàn. Chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện đầu tư các dự án theo Kế hoạch được Tập đoàn phê duyệt/chấp thuận. Phấn đấu thực hiện:

  -   Ký 4-5 hợp đồng dầu khí mới;

-  Đưa 04 mỏ/công trình dầu khí mới vào khai thác (03 mỏ/công trình ở trong nước và 01 mỏ ở nước ngoài).

-  Hoàn thành chạy thử để nghiệm thu có điều kiện 02 dự án Nhiên liệu Sinh học Quảng Ngãi và Nhiên liệu Sinh học Bình Phước.

-  Tổ chức khánh thành dự án thủy điện Hủa Na trong tháng 4/2013.

-  Thực hiện các dự án Liên hợp LHD Nghi Sơn, các dự án điện: Vũng Áng 1, Thái Bình 2, Long Phú 1, Sông Hậu 1... theo đúng kế hoạch đề ra.

 

6.  Tổ chức kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí trên biển Đông; kiểm soát chặt chẽ tiến độ các dự án tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí, đảm bảo hoàn thành gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí năm 2013 theo kế hoạch đề ra.

 

7.  Kiểm tra, giám sát chặt chẽ vận hành an toàn các hệ thống vận chuyển khí, các nhà máy điện, các nhà máy đạm, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, các nhà máy nhiên liệu sinh học.

 

8.  Tiếp tục phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm mới (xơ sợi, nhiên liệu sinh học).

 

9.  Đôn đốc các đơn vị thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm theo Nghị quyết 866/NQ- DKVN ngày 30/01/2013 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn đã phê duyệt. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích toàn bộ CBCNV trong Tập đoàn hưởng ứng chủ trương “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

10.  Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động trong toàn Tập đoàn. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ cho kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước năm 2013.

                                                                                                                                                                                            Trân Thọ
                                                                                                                                                                                        ( Theo PVN)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIÁ BÁN LẺ GAS THÁNG 01/2022
Khu vực
Bình 12kg
Bình 45kg
417.400
1.565.250
417.400
1.565.250
418.400
1.569.000
418.400
1.569.000
420.400
1.576.500
420.400
1.576.500
420.400
1.576.500
421.400
1.580.250
421.400
1.580.250
421.400
1.580.250
421.400
1.580.250
425.400
1.580.250
425.400
1.595.250
425.400
1.595.250
425.400
1.595.250
443.400
1.662.750
443.400
1.662.750
427.000
1.601.000
400.000
1.501.000
393.000
1.475.000
393.000
1.475.000
393.000
1.475.000
398.000
1.494.000
393.000
1.475.000
398.000
1.494.000
416.000
1.560.000
406.000
1.521.000
386.000
1.446.000
418.000
1.567.000
403.000
1.510.000
408.000
1.529.000
413.000
1.547.000
413.000
1.547.000
441.500
1.655.625
445.900
1.672.140
445.900
1.672.140
423.500
1.588.125
445.900
1.672.140
423.500
1.588.125
441.500
1.655.625
423.500
1.588.125
440.000
1.650.000
441.500
1.655.625
441.500
1.655.625
441.500
1.655.625
441.500
1.655.625
441.500
1.655.625
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập53
  • Hôm nay8,715
  • Tháng hiện tại401,705
  • Tổng lượt truy cập6,773,055
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây