PV Gas là doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2012 lớn nhất của sàn HOSE

Thứ hai - 30/07/2012 23:25
Tính đến ngày 24/7/2012, có 9/10 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất sàn HOSE đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Cụ thể, PV Gas – đơn vị có cổ phiếu vốn hóa lớn nhất với mã giao dịch là GAS đã trở thành doanh nghiệp có doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2012 lớn nhất.
PV Gas là doanh nghiệp có doanh thu và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2012 lớn nhất của sàn HOSE

Trong 6 tháng đầu năm, kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) của PV Gas nói riêng, ngành công nghiệp Khí Việt Nam nói chung gặp không ít khó khăn: tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn chưa phục hồi, thách thức từ khủng hoảng nợ công của các nước khu vực đồng Euro, căng thẳng chính trị ở một số nước Bắc Phi và Trung Đông, giá dầu thô - LPG lên xuống thất thường; sản lượng khí cấp của mỏ Bạch Hổ giảm mạnh do sản lượng khai thác dầu giảm; một số mỏ mới (Tê Giác Trắng, Chim Sáo) và hộ tiêu thụ mới (Đạm Cà Mau) bước vào hoạt động ở giai đoạn đầu chưa ổn định; nhiều dự án lớn đồng loạt triển khai có nhu cầu vốn lớn, cần huy động nguồn lực lớn để đảm bảo tiến độ... Tuy nhiên, với việc tận dụng tốt những cơ hội, sự hỗ trợ từ các cấp cùng với quyết tâm của tập thể lãnh đạo và CBCNV trong toàn Tổng công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) tiếp tục diễn ra với nhịp độ cao cùng với nhiều sự kiện lớn như: thực hiện thành công việc niêm yết cổ phiếu GAS lên sàn giao dịch chứng khoán, đưa nhà máy sản xuất ống thép Dầu khí đầu tiên ở Việt Nam vào hoạt động… Không khí làm việc phấn khởi của những người lao động Dầu khí trên các công trường, nhà máy gắn với phong trào thi đua sôi nổi đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện của đất nước, Tập đoàn, Tổng công ty (TCT) cũng như các đơn vị được phát động và tham gia tích cực của người lao động.

 Hoàn thiện những sản phẩm đầu tiên tại Nhà máy sản xuất ống thép Dầu khí - công trình mới năm 2012

Hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD được hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng, trong đó một số chỉ tiêu tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:
+  Khí khô sản xuất và cung cấp đạt 4.761 triệu m3, bằng 106% kế hoạch 6 tháng đầu năm, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2011 và bằng 54% kế hoạch cả năm 2012.
+ Condensate đạt 29.472 tấn, bằng 143% kế hoạch 6 tháng đầu năm và bằng 59% kế hoạch cả năm 2012.
+ LPG (Dinh Cố, Dung Quất, nhập khẩu & kinh doanh quốc tế) đạt 496.430 tấn, bằng 113% kế hoạch 6 tháng đầu năm và bằng 57% kế hoạch cả năm 2012 (nếu tính cả các đơn vị thành viên, trừ đi phần trùng thì trong 6 tháng đầu năm đã cung cấp ra thị trường 616.640 tấn LPG).
- Doanh thu đạt 33.649 tỷ đồng (Công ty mẹ đạt 31.940 tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch 6 tháng đầu năm), bằng 124% kế hoạch 6 tháng đầu năm, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2011 và bằng 61% kế hoạch cả năm 2012.
- Nộp NSNN đạt 2.723 tỷ đồng (Công ty mẹ đạt 2.626 tỷ đồng, bằng 188% kế hoạch 6 tháng đầu năm), bằng 182% kế hoạch 6 tháng đầu năm, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2011 và bằng 91% kế hoạch cả năm 2012.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 5.668 tỷ đồng (Công ty mẹ đạt 5.548 tỷ đồng, bằng 179% kế hoạch 6 tháng đầu năm), bằng 176% kế hoạch 6 tháng đầu năm, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2011 và bằng 88% kế hoạch cả năm 2012.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 4.649 tỷ đồng (Công ty mẹ đạt 4.553 tỷ đồng, bằng 179% kế hoạch 6 tháng đầu năm), bằng 176% kế hoạch 6 tháng đầu năm, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2011 và bằng 88% kế hoạch cả năm 2012.
Trong 6 tháng đầu năm, PV Gas hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, cơ sở vật chất và chất lượng nguồn nhân lực gia tăng mạnh, uy tín của PV Gas tiếp tục được nâng cao trong và ngoài nước, công tác kinh doanh được đẩy mạnh và phát triển.  Tổng công ty đã thực hiện thành công việc niêm yết cổ phiếu của PV Gas lên sàn giao dịch chứng khoán. Công tác chuyển đổi, tái cấu trúc doanh nghiệp được TCT triển khai nhanh theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn, đảm bảo quyền lợi của Nhà nước, doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư.
Hệ thống khí vận hành an toàn, ổn định, liên tục, đảm bảo cung cấp khí tối đa có thể cho các hộ tiêu thụ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực quốc gia. Công tác an toàn - quốc phòng an ninh được chú trọng; các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động an toàn, không để sự cố đáng tiếc nào xảy ra gây ảnh hưởng đến con người, tài sản và môi trường cũng như uy tín của PV Gas. Tổng số giờ làm việc an toàn trong 6 tháng đầu năm là 1.042.720 giờ.
Các hợp đồng mua bán khí đã được PV Gas thực hiện nghiêm túc, cấp khí với nỗ lực tối đa. Hoạt động dịch vụ vận chuyển khí và condensate luôn đáp ứng yêu cầu của bên thuê. Sản xuất và kinh doanh sản phẩm lỏng tiếp tục duy trì ở mức cao và hiệu quả. Công tác bảo dưỡng sửa chữa bám sát kế hoạch, đảm bảo hệ thống, thiết bị hoạt động liên tục. . Công tác đầu tư xây dựng tiếp tục triển khai với nhịp độ cao, tích cực, quyết liệt, với khối lượng công việc lớn, phức tạp được hoàn thành và đảm bảo đủ nguồn vốn kế hoạch đề ra. Việc tìm kiếm các nguồn khí mới để bổ sung cho phần thiếu hụt trong nước được thực hiện tích cực và bước đầu có những kết quả khả quan.
Các dự án hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng, đang thực hiện thanh quyết toán bao gồm: Đường ống Phú Mỹ -TP.Hồ Chí Minh, thu gom khí mỏ Rồng – Đồi Mồi, Nhà máy sản xuất ống thép Dầu khí, Kho LPG Dung Quất, kho LPG Gò Dầu, các trạm CNG, dây chuyền cấp khí cho nhà máy điện Nhơn Trạch 2, dây chuyền cấp khí cho Đạm Cà Mau, tổng kho khí hóa lỏng Bắc Trung Bộ giai đoạn 1, văn phòng làm việc PV Gas, đường ống Tê giác Trắng – Bạch Hổ, nâng công suất cầu cảng Thị Vải, hệ thống cấp khí thấp áp cho khu công nghiệp Nhơn Trạch, Hiệp Phước, nhà máy sản xuất ống thép.
Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động cung cấp dịch vụ được gắn liền với hoạt động chính của PV Gas và tập trung chủ yếu vào vận chuyển khí và sản phẩm khí, cấp khí thấp áp, CNG cho công nghiệp, CNG/LPG cho giao thông vận tải và khu đô thị, bọc ống, cung cấp vỏ bình gas, quản lý dự án, cho thuê kho. Các dịch vụ này luôn đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng, tiến độ của các khách hàng và có sự tăng trưởng đáng kể. Bên cạnh đó, PV Gas đã sử dụng các dịch vụ chủ yếu như: Thiết kế, mua sắm, xây dựng lắp đặt các công trình khí, bảo dưỡng sửa chữa, mua sắm vật tư trang thiết bị phục vụ vận hành, vận chuyển sản phẩm khí (thuê tàu, xe bồn, cầu cảng), bảo hiểm, kiểm định, giám định, nghiên cứu khoa học và đào tạo... Kết quả thực hiện doanh thu cung cấp dịch vụ trong ngành là 1.100 tỷ đồng, cung cấp dịch vụ ngoài ngành 2.700 tỷ đồng và nhu cầu sử dụng dịch vụ là 1.048 tỷ đồng.
Hoạt động của các Công ty con, liên kết đều có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo không ngừng được đẩy mạnh. Nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện PV Gas đang triển khai 5 đề tài nghiên cứu: Thu gom và xử lý khí giàu CO2 tại miền Trung, Nghiên cứu nhập khẩu LNG để phát triển thị trường miền Bắc và miền Trung, xây dựng tiêu chuẩn về hệ thống đo trong hệ thống cấp khí dân dụng (LPG, khí tự nhiên, LNG) cho các khu đô thị (hoàn thành đề cương, phạm vi công việc, dự toán), Triển khai nghiên cứu khả năng áp dụng các công nghệ mới (CNG, GTL, Mini LNG,...), trong thu gom, vận chuyển và phân phối khí từ các mỏ nhỏ, cận biên và xa bờ, xây dựng qui chuẩn PCCC cho công trình khí. Tổng kinh phí thực hiện cho công tác nghiên cứu là 1,5 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, PV Gas cũng đã tổ chức 2.747 lượt người tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước, với kinh phí là 9,5 tỷ đồng.
Tổng số CBCNV của toàn PV Gas tính đến thời điểm cuối tháng 6 là 3.226 người (Riêng Công ty mẹ là 1.068 người), trong đó lao động nam chiếm 80%, nữ chiếm 20% và lao động có trình độ từ đại học trở lên chiếm trên 60%. Đời sống CBCNV được cải thiện, thu nhập ổn định.

                 Lãnh đạo PVN đến thăm công trình mới của PV Gas

Triển khai thực hiện Chương trình hành động “Tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm” theo chỉ đạo của Tập đoàn, PV Gas đã xây dựng, quán triệt tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động, chủ trương của Tâp đoàn cũng như của PV Gas và yêu cầu các đơn vị trong toàn TCT triển khai thực hiện nghiêm túc. Kết quả 6 tháng đầu năm là PV Gas đã tiết giảm chi phí quản lý, cải tiến hợp lý hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, nhiên liệu năng lượng và trong đầu tư xây dựng được 50 tỷ đồng.
Cũng như các năm trước đây, trong 6 tháng đầu năm nhiều hoạt động từ thiện đã được PV Gas triển khai hiệu quả, đúng đối tượng, góp phần không nhỏ vào công tác an sinh xã hội của PVN: Hỗ trợ giáo dục – Trường học (Xây dựng trường mầm non Đại Lộc – Hà Tĩnh, tiếp sức mùa thi, quỹ khuyến học TP.HCM, trường tiểu học Quỳnh Yên – Nghệ An, chương trình phao cứu sinh cho học sinh, trường học xã Quang Thiện – Thái Bình, trường TH Đức Giang – Hà Tĩnh, trường TH Kim Liên – Nghệ An, trường THCS Đông Kết – Hưng Yên); Y tế - Bệnh viện (Trạm y tế xã Mai Sơn – Nghệ An, trạm y tế xã Đông Kết – Hưng Yên, các chương trình mổ tim, mổ mắt từ thiện); xây dựng và trao tặng nhà đại đoàn kết… Kết quả thực hiện đạt trên 86 tỷ đồng (trong đó thực hiện theo kế hoạch của PVN giao là 41,7 tỷ đồng và PV Gas tự thực hiện là 44,5 tỷ đồng).

Trong 6 tháng cuối năm 2012, PV Gas quyết tâm hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm cũng như kế hoạch cả năm 2012.
Kế hoạch 6 tháng cuối năm và ước thực hiện cả năm 2012:

        

Stt
Chỉ tiêu
ĐVT
KH 6 tháng cuối năm
Ước TH cả năm
Tỷ lệ TH cả năm/KH cả năm
1
Khí khô
Tr.m3
4.357
9.118
103%
-
Khí CL
Tr.m3
515
1.020
96%
-
Khí NCS
Tr.m3
3.082
6.361
103%
-
Khí PM3-CM
Tr.m3
759
1.735
110%
2
LPG
103 tấn
432
928
107%
3
Condensate
103 tấn
24
53
107%
4
Tổng doanh thu
Tỷ Đ
28.008
61.657
112%
5
Lợi nhuận trước thuế
Tỷ Đ
3.420
8.545
133%
6
Lợi nhuận sau thuế
Tỷ Đ
2.822
7.022
133%
7
Nộp NSNN
Tỷ Đ
1.495
4.217
141%
8
Vốn giải ngân ĐTXD
Tỷ Đ
2.864
4.222
87%

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                       Trần Thọ

                                                                                                                                                                                                 (Theo PVGAS)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

GIÁ BÁN LẺ GAS THÁNG 01/2022
Khu vực
Bình 12kg
Bình 45kg
417.400
1.565.250
417.400
1.565.250
418.400
1.569.000
418.400
1.569.000
420.400
1.576.500
420.400
1.576.500
420.400
1.576.500
421.400
1.580.250
421.400
1.580.250
421.400
1.580.250
421.400
1.580.250
425.400
1.580.250
425.400
1.595.250
425.400
1.595.250
425.400
1.595.250
443.400
1.662.750
443.400
1.662.750
427.000
1.601.000
400.000
1.501.000
393.000
1.475.000
393.000
1.475.000
393.000
1.475.000
398.000
1.494.000
393.000
1.475.000
398.000
1.494.000
416.000
1.560.000
406.000
1.521.000
386.000
1.446.000
418.000
1.567.000
403.000
1.510.000
408.000
1.529.000
413.000
1.547.000
413.000
1.547.000
441.500
1.655.625
445.900
1.672.140
445.900
1.672.140
423.500
1.588.125
445.900
1.672.140
423.500
1.588.125
441.500
1.655.625
423.500
1.588.125
440.000
1.650.000
441.500
1.655.625
441.500
1.655.625
441.500
1.655.625
441.500
1.655.625
441.500
1.655.625
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập54
  • Hôm nay8,741
  • Tháng hiện tại401,731
  • Tổng lượt truy cập6,773,081
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây